KONTAKT
47-400 Racibórz
ul. Szewska 5/1
TELEFON: +48 500 350 731   TELEFON / FAX: +48 32 415 88 16

DOKUMENTY

Szczegółowy wykaz dokumentów, niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, ustalany jest każdorazowo w zależności od rodzaju czynności. Wykaz podstawowych dokumentów oraz informacji, jakie strony czynności zobowiązane są przedstawić w toku czynności, prezentujemy poniżej.
Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale oraz muszą być aktualne.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych strony legitymują się ważnymi dokumentami tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Celem przyspieszenia terminu czynności, prosimy o pobranie pliku ankiety oraz dostarczenie wypełnionego formularza do Kancelarii osobiście lub pocztą e-mail.

1. SPRZEDAŻ DZIAŁKI
2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
3. DAROWIZNA DZIAŁKI
4. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
5. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
6. TESTAMENT
7. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
8. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
9. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)

Ankiety do pobrania: