KONTAKT
47-400 Racibórz
ul. Szewska 5/1
TELEFON: +48 500 350 731   TELEFON / FAX: +48 32 415 88 16

OPŁATY

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) ustaloną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, powiększone jest o należny podatek VAT.
Oprócz taksy notarialnej notariusz zobowiązany jest pobrać wymagane przepisami podatki i opłaty, jakimi są przede wszystkim:
•    podatek od czynności cywilnoprawnych,
•    podatek od spadków i darowizn,
•    opłata sądowa.
W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.